459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Zánět kostní dřeně, osteomyelitida

Popis osteomyelitidy

Fyziologie (jak to má fungovat)

Každá kost v těle má uvnitř kostní dřeň, což je tkáň skládající se z vazivových buněk a vláken, buněk krvetvorby a buněk obnovujících také kost. Kostí vedou do dřeně cévy, které velice bohatě zásobí tuto krvetvornou tkáň živinami.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Osteomyelitida je infekční zánět kosti nejčastěji způsobený bakteriemi, výjimečně kvasinkami. Zánět se do kosti může dostat z jiného místa v těla krví (hematogenně) například při zánětu středního ucha, infekci kůže nebo zápalu plic. Častěji se bakterie dostanou do kostní dřeně přímo z hnisavého ložiska poblíž kosti, nebo jsou bakterie zaneseny přímo při úrazu nebo operaci. Protože je dřeň uzavřená uvnitř kosti, její zánět zvyšuje tlak, což snižuje prokrvení, tvoří se krevní sraženiny a následně kost odumírá (tvoří se odumřelá tkáň, tzv. sekvestr).

Příčiny

  • bakteriální infekce (stafylokok, streptokok, TBC)
  • infekce, zánět na jiném místě v těle
  • hnisavý zánět poblíž kosti
  • úraz, operace, zlomeniny

Příznaky

Příznaky jsou poněkud rozdílné podle místa osteomyelitidy a také podle typu vzniku. Akutní osteomyelitida u dětí vniká nejčastěji z jiného ložiska a má bouřlivý průběh s horečkou a velkou bolestí postižené kosti. Bolest je i při pohybu, spádové mízní uzliny mohou být zduřelé, a také okolní měkká tkáň je oteklá a bolestivá. U dospělých je hematogenní osteomyelitida nejčastěji v obratlích, kdy se pomalu zvětšují bolesti v kříži, zádech bez dalších příznaků. Typická je poklepová bolestivost daného obratle a stažení svalů podél páteře fixující úlevovou polohu.

Osteomyelitida po úrazech nebo operacích se projevuje většinou špatným hojením, hnisáním a píštělemi. Bolest není tak urputná a celkové příznaky nemusí být vůbec přítomny. Chronická osteomyelitida nemusí mít několik měsíců vůbec žádné příznaky.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Léčba osteomyelitidy patří k nejzáludnějším diagnózám v ortopedii. Nasazení antibiotik je podle moderní medicíny naprostou nutností, bohužel s přibývající rezistencí bakterií se stává léčba často zdlouhavou a neúčinnou.

Dalšími opatřeními je léčba původního ložiska, pokud bylo zjištěno, otevření hnisavých dutin a vyplnění kostních dutin transplantovanou kostí. Pokud není akutní osteomyelitida léčena, přechází do chronicity (dlouhodobé nemoci).

(Informační zdroje stránky)